• darkblurbg
  ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
  พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทางพุทธศาสนา 28-07-2018
 • darkblurbg
  ทำบุญโรงพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์
  คปสอ.คำม่วง ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พร้อมทำบุญโรงพยาบาล 10 - 04 -2018
 • darkblurbg
  เยี่ยมสำรวจการรับรองกระบวนการคุณภาพ
  รับการเยี่ยมสำรวจจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 14-15 02 2018
 • darkblurbg
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-01-2561
 • darkblurbg
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 15-01-2561

D O W N L O A D - เ อ ก ส า ร อื่ น ๆ
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 NCD Clinic Plus 2561 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 40
2 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 27
3 คู่มือโปรแกรม ASUPro Version 61.1.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 55
4 จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน_ความดันโลหิตสูง_ปีงบประมาณ60_เขต7 เอกสารทางราชการ ทั่วไป 83
5 ตารางวัคซีน 2560 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 76
6 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 343
7 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 83
8 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 78
D O W N L O A D - ง า น วิ ช า ก า ร
# ชื่อรายการโหลด วันที่ Views โหลด
1 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:55:40 74
2 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:49:45 118
3 CPG โรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:46:43 91
4 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 2017-02-08 02:59:07 95
5 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2558 2017-02-08 02:58:29 82
D O W N L O A D - โ ป ร แ ก ร ม
# ชื่อรายการโหลด วันที่ Views โหลด
1 โปรแกรม FastTrack (New) 2018-10-18 21:39:04 688
2 ClinicMINI Version 61.9.12 (New Version) 2018-10-19 18:05:51 716
3 โปรแกรม IPDEasy (โรงพยาบาลคำม่วง) 2018-10-13 14:16:53 101
4 โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง 2018-10-21 01:52:58 67
5 โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20 2018-10-22 00:44:11 160
6 ReportMINI (สำหรับ โรงพยาบาลคำม่วง) 2018-10-19 23:48:30 84
7 โปรแกรม PersonalPro Release 2018-10-14 06:30:15 98
8 ReportMINI 61.1.31 โรงพยาบาลคำม่วง 2018-10-21 12:32:37 98
More..

W E B B O A R D

เว็บบอร์ด

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 รับเรื่องราวร้องทุกข์-โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน 200 0 อ่าน.
2 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 79 0 อ่าน.
3 เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ เราส่งไป สปสช. ได้เเล้วนะครับ นายวิชัย ผิวเงิน 126 2 อ่าน.
4 ส่งออกเอกเซลไม่ได้ นายวิชัย ผิวเงิน 138 3 อ่าน.
5 สามารถดาวน์โหลด TBCM2010 ได้ที่นี้ นายวิชัย ผิวเงิน 152 1 อ่าน.

ระบบฐานข้อมูลกลาง HDC On Cloud

http://ksn.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php

ระบบตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม EH

http://203.157.186.112/cockpit60/main/login.php

ระบบรายงาน CockPit

http://203.157.186.112/cockpit60/main/login.php

Refer Kalasin

http://kmh.ddnsthailand.com/refer/