• darkblurbg
  ท่านนายกรัฐมนตรี ลงเยี่ยมพื้นที่ อำเภอคำม่วง
  หน่วยแพทย์ เตรียมความพร้อม รองรับประชาชนร่วมต้อนรับ ท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13-12-2017
 • darkblurbg
  กิจกรรมธรรมะประจำเดือน
  เรียนเชิญ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจร่วมฟังธรรมะ
 • darkblurbg
  ประเมินสุขภาพทางการเงิน
  ช่องทางการประเมินสุขภาพทางการเงิน 22-11-2017
 • darkblurbg
  เริ่มเเล้ว แผนปฏิบัติงานวัณโรค ปี 2561
  คปสอ.คำม่วง-สามชัย จัดทำแผนปฏิบัติงานวัณโรค 07-11-2017
 • darkblurbg
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 24-10-2017

D O W N L O A D - เ อ ก ส า ร อื่ น ๆ
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน_ความดันโลหิตสูง_ปีงบประมาณ60_เขต7 เอกสารทางราชการ ทั่วไป 24
2 ตารางวัคซีน 2560 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 20
3 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 20
4 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 22
5 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 17
6 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 17
7 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 18
8 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 19
9 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 18
10 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 16
D O W N L O A D - ง า น วิ ช า ก า ร
# ชื่อรายการโหลด วันที่ Views โหลด
1 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:55:40 14
2 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:49:45 17
3 CPG โรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:46:43 23
4 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 2017-02-08 02:59:07 32
5 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2558 2017-02-08 02:58:29 21
D O W N L O A D - โ ป ร แ ก ร ม
# ชื่อรายการโหลด วันที่ Views โหลด
1 โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20 2017-11-17 03:18:46 55
2 ReportMINI (สำหรับ โรงพยาบาลคำม่วง) 2017-11-10 05:49:05 15
3 โปรแกรม PersonalPro Release 2017-10-16 05:51:20 35
4 ClinicMINI Version 61.1.14- Release Compiler 2017-10-06 10:37:07 222
5 ReportMINI 59.11.7 2017-10-05 08:18:47 23
More..

W E B B O A R D

เว็บบอร์ด

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 รับเรื่องราวร้องทุกข์-โรงพยาบาลคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน 133 0 อ่าน.
2 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 24 0 อ่าน.
3 เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ เราส่งไป สปสช. ได้เเล้วนะครับ นายวิชัย ผิวเงิน 67 2 อ่าน.
4 ส่งออกเอกเซลไม่ได้ นายวิชัย ผิวเงิน 73 3 อ่าน.
5 สามารถดาวน์โหลด TBCM2010 ได้ที่นี้ นายวิชัย ผิวเงิน 87 1 อ่าน.

ระบบฐานข้อมูลกลาง HDC On Cloud

http://ksn.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php

ระบบตรวจสอบคุณภาพแฟ้ม EH

http://203.157.186.112/cockpit60/main/login.php

ระบบรายงาน CockPit

http://203.157.186.112/cockpit60/main/login.php

Refer Kalasin

http://kmh.ddnsthailand.com/refer/