ข้อมูลโรงพยาบาล 
                        ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลคำม่วง  
                        ที่อยู่: 92 หมู่ที่10  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 

โทรศัพท์  0-4387-9131 

โทรสาร 0-4387-9004 ต่อ103