งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตรากำลัง

  นายราชัน  วงษ์จรัส  ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    โทร : 093-3499-441  
  นายวิชัย   ผิวเงิน     ตำแหน่ง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์    โทร : 088-0600-237