Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ภาพข่าวกิจกรรม 181
2 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ 131
3 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร 1552
4 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด 236
5 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น 203
6 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า 236
7 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค 191
8 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง 185
9 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ 165
10 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ 169
11 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง 144
12 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด 155
13 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 166
14 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ 161
15 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม 168