Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร 46
2 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด 32
3 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น 32
4 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า 29
5 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค 32
6 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง 32
7 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ 31
8 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ 28
9 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง 25
10 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด 25
11 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 27
12 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ 26
13 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม 26