Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร 343
2 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด 83
3 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น 78
4 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า 72
5 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค 71
6 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง 73
7 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ 72
8 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ 69
9 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง 66
10 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด 63
11 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 70
12 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ 67
13 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม 74