โรงพยาบาลคำม่วง เข้ารวมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2560 "ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา"

ภาพกิจกรรม