• darkblurbg
  เปิดรับสมัครบุคลากร
  รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข 15-11-2562
 • darkblurbg
  กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9รูป 21-10-2019
 • darkblurbg
  ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
  ประกาศรับสมัครงาน
 • darkblurbg
  โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน โรงพยาบาลคำม่วง คัพ ครั้งที่ 3
  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเชื่อมสัมพันะ์ระหว่างหน่วยงานอำเภอคำม่วง-สามชัย ประจำปะ 2562
 • darkblurbg
  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2562-08-12
 • darkblurbg
  มอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โครงการวิ่งด้วยรักฮักแพงแบ่งปัน ครั้งที่ 1
  โรงพยาบาลคำม่วงรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 10-08-2562
 • darkblurbg
  สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7ตรวจเยี่ยม คปสอ.คำม่วง
  นายแพทย์อุดม ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 7 และคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยม คปสอ.
 • darkblurbg
  ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS)
  ระบบเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพ x-ray(DR)(E-Bidding)

S e r v i c e - L I S T
D O W N L O A D - เ อ ก ส า ร อื่ น ๆ
# ชื่อรายการโหลด ประเภท Views โหลด
1 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 23
2 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 38
3 ITA เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 50
4 NCD Clinic Plus 2561 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 191
D O W N L O A D - ง า น วิ ช า ก า ร / คู่ มื อ
# ชื่อรายการโหลด วันที่ Views โหลด
1 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:55:40 189
2 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:49:45 334
3 CPG โรงพยาบาลคำม่วง 2017-11-22 04:46:43 195
4 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 2017-02-08 02:59:07 195
D O W N L O A D - โ ป ร แ ก ร ม
# ชื่อรายการโหลด วันที่ Views โหลด
1 Temperature 2019-11-18 08:02:38 8
2 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลคำม่วง 62.10.23 New Version 2019-11-17 15:56:29 33
3 KDrugPro New Version 2019-11-18 08:38:25 44
4 opbill_export สำหรับส่งออกข้อมูลกองทุนประกันสังคม 2019-11-20 13:41:57 139
5 โปรแกรม FastTrack (New) 2019-11-18 10:51:55 831
More..

W E B B O A R D

เว็บบอร์ด-ประชาสัมพันธ์

ลำดับ หัวข้อกระทู้ ผู้ตั้ง อ่าน ตอบ ###
1 รับเรื่องราวร้องทุกข์-โรงพยาบาลคำม่วง tom_it 359 1 อ่าน.
2 รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 18 เม.ย 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 160 0 อ่าน.
3 เราสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ เราส่งไป สปสช. ได้เเล้วนะครับ นายวิชัย ผิวเงิน 995 2 อ่าน.
4 ส่งออกเอกเซลไม่ได้ tom_it 273 6 อ่าน.
5 สามารถดาวน์โหลด TBCM2010 ได้ที่นี้ นายวิชัย ผิวเงิน 281 1 อ่าน.

กรมการปกครอง

https://www.dopa.go.th/

ระบบฐานข้อมูลกลาง HDC On Cloud

http://ksn.hdc.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php

หมอครอบครัว

https://www.hsri.or.th

Aging Health Data

http://aginghealthdata.dms.moph.go.th/geriatric

DC7

http://dc7.healtharea.net

s