ข้อมูลที่ตั้ง/หมายเลขโทรศัพฑ์ โรงพยาบาล 
ชื่อโรงพยาบาล : โรงพยาบาลคำม่วง  
ที่อยู่: 92 หมู่ที่10  ตำบลทุ่งคลอง  อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 
โทรศัพท์ : 043-602-075 , 043-602-076
Fax : 043-602-075 ต่อ 103  Facebook โรงพยาบาลคำม่วง