ต้องการเพิ่มเติม อัพเดตอะไร ใน ClinicMINI ที่นี่ครับ

                  การเพิ่มเต็มหรืออัพเดตอะไร ในโปรแกรม ClinicMINI แจ้งผ่านช่องทางนี่ได้เลยนะครับ  ทางทีมผู้พัฒนา ร่วมกับ Case Management จะช่วยประเมินหากสิ่งที่ต้องการ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทางทีมจึงจะเริ่มพัฒนาให้นะครับ เพราะทางทีมพัฒนาโปรแกรม อยากพัฒนาให้อยู่ในมาตรฐานของกลุ่มผู้ใช้ครับ