ห้องรับเรื่องราวร้องทุกข์-โรงพยาบาลคำม่วง

        - ตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องราว เพื่อพัฒนาองค์กร บุคลากร สิ่งเเวดล้อม ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ น่าอยู่ น่าทำงานมากยิ่งขึ้น

        - จำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกก่อน หรือ อาจใช้  สมาชิกบุคคลทั่วไป --> USER: user --> PASS: u11084 ก็ได้ครับ

ขอบคุณครับ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ