Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     1

ลำดับ รายการดาวน์โหลด ประเภท Views โหลด
1 แบบฟอร์มสรุปผลงาน ปี2558 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 167
2 กรอบประเมิน2559_ปรับ131158 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 154
3 เครื่องมือประเมิน_ฉบับปรับปรุง100259 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 144
4 รับประเมินNCD สสจ. เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 248
5 นำเสนอรับการนิเทศงาน ไฟล์นำเสนอ 182
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 178
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว เอกสารทางราชการ ภายใน 169
8 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาล เอกสารทางราชการ ภายใน 185
9 เอกสารการประเมินผล รอบที่ 1 ปี 2559 เอกสารทางราชการ ภายใน 185
10 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.6 โปรแกรมต่าง ๆ 177
11 โปรแกรม TBKMh Version 58.08.04 โปรแกรมต่าง ๆ 162
12 โปรแกรม RMh59.3.6 Edite 6-3-2559 โปรแกรมต่าง ๆ 183
13 โปรแกรม ASUPro Version 58.09.23 โปรแกรมต่าง ๆ 204
14 โปรแกรม IPD-Easy Version 59.4.11 โปรแกรมต่าง ๆ 178
15 โปรแกรม IPD-Easy 59.4.12 โปรแกรมต่าง ๆ 195
16 สื่อประชาสัมพันธ์ โรคไม่ติดต่อ เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 166
17 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.4.18 โปรแกรมต่าง ๆ 184
18 คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานทางสาธารณสุข เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 169
19 โปรแกรม TBKMh Version โปรแกรมต่าง ๆ 207
20 IPD_Easy เวอร์ชั่น 59.5.4 โปรแกรมต่าง ๆ 177
21 การบริหาร และจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ทั่วไป 163
22 power point อธิบายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ไฟล์นำเสนอ 178
23 แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 174
24 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 153
25 รายงานการประชุมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ เอกสารทางราชการ ภายใน 172
26 คู่มือโปรแกรม ClinicMINI ปรับปรุง 2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 167
27 โปรแกรม RMKmh บริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล โปรแกรมต่าง ๆ 254
28 Update TBCM 13062559 New โปรแกรมต่าง ๆ 198
29 ตัวเอย่าง เอกสารการเบิกเงิน P4P เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 167
30 โปรแกรมบริหารงานคลินิก โปรแกรมต่าง ๆ 179
31 DOC : คู่มือโปรแกรม ClinicMINI อัพเดต 12/2/2559 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 165
32 PPT : เอกสารนำเสนอ Thai CV Risk 27-12-2559 ไฟล์นำเสนอ 181
33 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 198
34 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 194
35 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 191
36 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 179
37 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 170
38 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 206
39 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 191
40 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 209
41 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 227
42 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 289
43 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 229
44 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 310
45 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 1696
46 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2558 ผลงานวิชาการ 246
47 สรุปผลงานวิชาการ โรงพยาบาลคำม่วง ปี 2559 ผลงานวิชาการ 288
48 ตารางวัคซีน 2560 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 232
49 จำนวนเป้าผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน_ความดันโลหิตสูง_ปีงบประมาณ60_เขต7 เอกสารทางราชการ ทั่วไป 248
50 โปรแกรมบริหารบุคลากร โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 191
51 ASUPro 62.1.8 โปรแกรมต่าง ๆ 231
52 ReportMINI 61.1.31 โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 270
53 โปรแกรม PersonalPro Version 62.426b_x86_64bit โปรแกรมต่าง ๆ 350
54 ReportMINI (สำหรับ โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 285
55 โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง Version 60.12.20 โปรแกรมต่าง ๆ 454
56 CPG โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 306
57 วารสารโรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 577
58 งานวิจัย โรงพยาบาลคำม่วง ผลงานวิชาการ 312
59 คู่มือโปรแกรม ASUPro Version 61.1.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 217
60 โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง โปรแกรมต่าง ๆ 275
61 โปรแกรม IPDEasy 62.7.24 (โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 433
62 ClinicMINI Version 62.10.23 (New Version) โปรแกรมต่าง ๆ 1660
63 โปรแกรม FastTrack (New) โปรแกรมต่าง ๆ 961
64 โครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม version 2.3 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 191
65 NCD Clinic Plus 2561 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 273
66 ITA เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 352
67 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 199
68 opbill_export สำหรับส่งออกข้อมูลกองทุนประกันสังคม โปรแกรมต่าง ๆ 312
69 KDrugPro New Version โปรแกรมต่าง ๆ 202
70 คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 เอกสารคู่มือ/แบบฟอร์ม 121
71 โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลคำม่วง 62.10.23 New Version โปรแกรมต่าง ๆ 152
72 Temperature 62.11.21 โปรแกรมต่าง ๆ 99
73 ภาพข่าวกิจกรรม สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ 277
74 ChronicKLS 63.2.23 โปรแกรมต่าง ๆ 53
75 โปรแกรม IPDEasy 63.3.10 (โรงพยาบาลคำม่วง) โปรแกรมต่าง ๆ 44
76 ClinicMINI Version 63.3.24 (New Version) โปรแกรมต่าง ๆ 62