Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ภาพข่าวกิจกรรม 171
2 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ 123
3 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร 1538
4 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด 232
5 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น 199
6 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า 235
7 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค 190
8 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง 182
9 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ 164
10 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ 168
11 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง 143
12 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด 153
13 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 163
14 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ 159
15 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม 164