Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ภาพข่าวกิจกรรม 504
2 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ 335
3 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร 1985
4 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด 445
5 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น 274
6 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า 414
7 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค 343
8 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง 261
9 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ 235
10 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ 251
11 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง 226
12 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด 236
13 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 257
14 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ 246
15 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม 249