Print..
หน้าหลัก D O W N L O A D

D O W N L O A D     สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์

ลำดับ รายการดาวน์โหลด Views โหลด
1 ผู้ประกันตน สิทธิประกันสังคมควรรู้ 30
2 ป้ายไวนิล : สื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านออาหาร 957
3 DOC : ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด 175
4 แผ่นพับ : การทำน้ำคลอโรฟิลล์ฤทธิ์เย็น 165
5 แผ่นพับ : การนวดเท้า แช่เท้า 154
6 แผ่นพับ : สมุนไพรพื้นบ้านต้านโรค 135
7 แผ่นพับ : สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลง 145
8 แผ่นพับ : ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่ 129
9 แผ่นพับ : การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ 137
10 แผ่นพับ : โรคไตเรื้อรัง 117
11 แผ่นพับ : โรคหัวใจขาดเลือด 120
12 แผ่นพับ : การดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวาน 126
13 แผ่นพับ : มารู้จัก โรคความดันโลหิตสูง กันเถอะครับ 126
14 แผ่นพับ : สุขภาพดี...เริ่มที่ที่ กินอยู่เป็น ลด หวาน มัน เค็ม 137