โปรแกรม FastTrack 

             โปรแกรมการส่งสัญญาณ พิกัดพื้นที่ การขอรับบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน  ในเขตพื้นที่ อำเภอคำม่วง

  ดาวน์โหลด โปรแกรม FastTrack Version Android Only คลิกที่นี้  

ขั้นตอนการตั้งค่า

1. เปิดตำแหน่ง GIS ที่ โทรศัพท์

2. เลือกแท็บตั้งค่า

3. ระบุ เลขบัตรประจำตัว ประชาชน  ตัวเอง

4. ระบุ

- ที่อยู่ Server : 1.179.208.69

- Post : 82

- รหัสผ่าน : ติดต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง  โทร : 043-879131 ต่อ 122 แผนกงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ