โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลคำม่วง 62.10.23 New Version

  ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

- เพื่อระบบ Add In Cid และ Token ในการตรวจสอบสิทธิ์

- เพื่อระบบ Copy Print

 

โปรแกรม ตรวจสอบสิทธิ์ โรงพยาบาลคำม่วง 62.10.22

  ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่

- ตรวจสอบสิทธิ์ Online สปสช.

- เพิ่มระบบ คิว  แบบแยกแผนกในการมารับบริการ