โปรแกรม ChronicKLS NewVersion!!

   ChronicKLS เวอร์ชั่น 64.2.5_x86_64bit   ดาวน์โหลดที่นี่

- การติดตามผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนที่วินิจฉัยจาก รพ.อื่นในเขต จ.กาฬสินธุ์
- โปรแกรมช่วยคำนวณ CVD-Risk
- สำหรับ ประมวลผล ผู้ป่วย Chronic Refer ไปรักษาต่อที่ รพ.สต. พร้อมส่ง KPI On Cloud
- ปรับการใช้งาน connection ใหม่  (ปรับปรุง)
- ฐานข้อมูล medeesoft สามารถใช้งาน  cvd-risk ได้แล้วครับ
- ฐานข้อมูล medeesoft สามารถส่ง kpi-refer ได้เเล้วครับ
- เพิ่ม เงื่อนไขให้  ระบุชื่อผู้ส่ง KPI ทุกครั้งในการ ส่งข้อมูล
- เชื่อมต่ออัตโนมัติ
- นำเข้า+ประมวลผล แบบกลุ่ม  
- ประมวลผลได้ 2 แบบ CVD Risk Score  กับ Color Chart ครับ