โปรแกรม ChronicKLS

 ChronicKLS เวอร์ชั่น 63.2.23  ดาวน์โหลดที่นี่

- การติดตามผู้ป่วยรายใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนที่วินิจฉัยจาก รพ.อื่นในเขต จ.กาฬสินธุ์