แบบฟอร์มการจัดหาจอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 2 ล้านบาท  เอกสารดาวน์โหลดที่นี่