โปรแกรมบริหารงานความเสี่ยง

 

RMKmh เวอร์ชั่น 60.3.3 

 โปรแกรม RMKmh60.3.3 64bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 โปรแกรม RMKmh60.3.3 32bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- แก้ไขระบบ Analysis 

RMKmh เวอร์ชั่น 60.2.25 (Update 28.2.2560)

 โปรแกรม RMKmh60.2.25 64bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 โปรแกรม RMKmh60.2.25 32bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

- เพิ่มระบบสืบค้นข้อมูล

- เพิ่มระบบบันทึก แนวทางปฏิบัติ

- เพิ่มระบบ ประมวลผลข้อมูล ตามกลุ่ม

RMKmh เวอร์ชั่น 60.2.7

 โปรแกรม RMKmh60.2.7 64bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 โปรแกรม RMKmh60.2.7 32bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

RMKmh เวอร์ชั่น 59.3.6

 โปรแกรม RMKmh59.3.6 64bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 โปรแกรม RMKmh59.3.6 32bit  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

-เพิ่มระบบการประมวลผลแบบรายปี