โรคไตเรื้อรัง 

  ดาวน์โหลด เอกสารคลิกที่นี่ครับ

 

ที่มา : สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข