การสูบบุหรี่ ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ 

  ดาวน์โหลด เอกสารคลิกที่นี่ครับ

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่