ทำไมเป็นความดันโลหิตสูง ยิ่งต้องเลกบุหรี่

  ดาวน์โหลด เอกสารคลิกที่นี่ครับ

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่