สูบบุหรี่ เป็นสาเหตุที่ทำให้เป็นเบาหวาน และเป็นของแสลงคนที่เป็นโรคเบาหวาน

  ดาวน์โหลด เอกสารคลิกที่นี่ครับ

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่