ตารางเปรียบเทียบค่าของ HbA1c กับน้ำตาลในเลือด

ที่มา : http://tpadoctor.blogspot.com/2016/05/hba1c_12.html  
คอลัมน์หมอธวัชชัย