ประกาศรายชื่อผู้สอบเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่