โปรแกรม PersonalPro  62.4.26b

 PersonalPro   Version 62.4.26b_x86_64bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

- เพิ่มระบบประมวลผล  เวลา เข้า - ออก  จากเครื่อง scan ลายนิ้วมือ

- เพิ่มระบบส่งออก เวลา เข้า - ออก  จากเครื่อง scan ลายนิ้วมือ

 

โปรแกรม PersonalPro Version 62.3.3

 PersonalPro   Version 62.3.3  x86_64bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

- เพิ่มระบบประมวลผล  Result Time

- เพิ่มระบบส่งออก จาก Result Time

 

โปรแกรม PersonalPro  Version 61.11.2

 PersonalPro   Version 61.11.2  32 bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

 PersonalPro   Version 61.11.2  64 bit  ดาวน์โหลด ที่นี้

- เปลี่ยน ชุดคำสั่งให้ดึงข้อมูลใน LookupComboBox ใหม่ลดความหน่วง

- ปรับเพิ่มหน้าประมวลผลรายงานการเข้า-ออก งานช่วง 08.30-16.30  

- เพิ่ม Function Excel Export ในหน้าประมวลผล

- เพิ่มระบบออกรายงานตามช่วงเวลาจริง