โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง (Update)

  ดาวน์โหลด QHospital 61.4.20    คลิกที่นี้ 

       - ปรับ SQL ให้ดึงข้อมูล spclty ตาม spname ('ThaiHealth','Physic','PCU')

 

โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง (Update)

  ดาวน์โหลด QHospital 61.3.24b  32 bit  คลิกที่นี้ 

       - ปรับเพิ่มงาน PCU ลองรับการให้บริการแบบ One Stop Service

 

โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง (Update)

  ดาวน์โหลด QHospital 61.3.24b  32 bit  คลิกที่นี้ 

  ดาวน์โหลด QHospital 61.3.24b  64 bit  คลิกที่นี้

 

โปรแกรมบริหารงาน คิว โรงพยาบาลคำม่วง

  ดาวน์โหลด QHospital 61.3.24  32 bit  คลิกที่นี้ 

  ดาวน์โหลด QHospital 61.3.24  64 bit  คลิกที่นี้