Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-จัดซื้อ จัดจ้าง

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศ ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ ครั้งที่2 apple 7 อ่าน.
2 ประกวดราคาจ้างเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) apple 23 อ่าน.
3 ประกาศ ขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักข้าราชการ apple 90 อ่าน.
4 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 7 รายการ apple 76 อ่าน.
5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 7 รายการ apple 129 อ่าน.
6 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมา apple 131 อ่าน.
7 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ apple 93 อ่าน.
8 ประกวดราคาเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทาง(PACS) tom_it 276 อ่าน.
9 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 3420 อ่าน.
10 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 370 อ่าน.
11 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ tom_it 299 อ่าน.
12 ทดสอบ ระบการสไลด์ภาพ tom_it 235 อ่าน.
13 ตามฮอยพ่อ มหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชีนีไหมแพรวา นายวิชัย ผิวเงิน 302 อ่าน.
14 เชิญเจ้าหน้าที่รวมอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ นายวิชัย ผิวเงิน 275 อ่าน.
15 ลงนามพันธะสัญญาพัฒนาสุขภาวะอำเภอคำม่วง ปี 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 302 อ่าน.
16 KWV คปสอ.คำม่วง 2560 นายวิชัย ผิวเงิน 238 อ่าน.
17 คปสอ.คำม่วง-สามชัย ร่วมวางแผน นายวิชัย ผิวเงิน 255 อ่าน.
18 ทีมตรวจราชการ สาธารณสุขนิเทศเขต 7 นายวิชัย ผิวเงิน 398 อ่าน.
19 มูลนิธิอาสาอนามัยชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายวิชัย ผิวเงิน 280 อ่าน.
20 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข นายวิชัย ผิวเงิน 422 อ่าน.
21 เสริมสร้างความสามัคคีและสุขภาพอนามัยที่ดี นายวิชัย ผิวเงิน 366 อ่าน.
22 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสุขภาพอำเภอ นายวิชัย ผิวเงิน 263 อ่าน.