Print..
หน้าหลัก N E W S

N E W S     กิจกรรม-รับสมัครงาน

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข apple 110 อ่าน.
2 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) apple 263 อ่าน.
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ apple 298 อ่าน.
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน tom_it 531 อ่าน.
5 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 5 ตำแหน่ง 13 อัตรา tom_it 1097 อ่าน.
6 รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple 263 อ่าน.
7 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple 302 อ่าน.
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว apple 156 อ่าน.
9 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) tom_it 203 อ่าน.
10 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ apple 197 อ่าน.
11 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และระเบียบปฏิบัติ apple 148 อ่าน.
12 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple 193 อ่าน.
13 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว .. apple 244 อ่าน.
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เลขที่สอบ... apple 245 อ่าน.
15 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายตำแหน่ง... apple 294 อ่าน.
16 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ apple 255 อ่าน.
17 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือดสรรเป้นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป apple 433 อ่าน.
18 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว.. apple 544 อ่าน.
19 เปิดรับสมัครบุคลากร tom_it 2456 อ่าน.
20 ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) apple 492 อ่าน.
21 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก tom_it 601 อ่าน.
22 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก tom_it 580 อ่าน.
23 ลงนามทำสัญญาซื้อข้าวพันธุ์ นายวิชัย ผิวเงิน 994 อ่าน.
24 กลุ่มเกษตรกรบ้านโพนแพง มอบข้าวพันธุ์ดี ระดับประเทศ tom_it 430 อ่าน.
25 บริษัท น้ำตาลอีสาน จำกัด มอบของขวัญปีใหม่ 2560 tom_it 424 อ่าน.
26 บุญบั้งไฟ อำเภอคำม่วง นายวิชัย ผิวเงิน 424 อ่าน.
27 ฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปี 5/2559 นายวิชัย ผิวเงิน 431 อ่าน.
28 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 5/2559 นายวิชัย ผิวเงิน 859 อ่าน.
29 โรงทาน ครอบครัวเพิ่มศิลป์ นายวิชัย ผิวเงิน 604 อ่าน.
30 เทศกาลวันสงกรานต์ 2559 มาแล้ววววว.. นายวิชัย ผิวเงิน 484 อ่าน.
31 การพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องโรค นายวิชัย ผิวเงิน 437 อ่าน.
32 อสม.ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน นายวิชัย ผิวเงิน 476 อ่าน.
33 เปิดแล้ว ! โรงเรียนผู้สูงอายุ นายวิชัย ผิวเงิน 434 อ่าน.
34 ประกาศสอบราคา เครื่องเติมอากาศ นายวิชัย ผิวเงิน 502 อ่าน.