อสม.ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน

การฝึกอบรม อสม.ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน วันที่ 22 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมแพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง ว่าที่พันตรีประพันธ์ พบูประภาพ นายอำเภอคำม่วง พร้อมนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง ร่วมเปิดการฝึกอบรม อสม.