รู้การพัฒนาและกำกับทิศทางการควบคุมป้องโรค และรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

               ในวันที่  7-8 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมออคิดบอลรูน1 โรงแรมพูลแมน อ. เมือง จ. ขอนแก่น โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับ Service Plan  สาขาโรคเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 7