ครอบครัวเพิ่มศิลป์ จัดทำโรงทาน ที่ รพ.คำม่วง

           ครอบครับ เพิ่มศิลป์  อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคำม่วง  พร้อมด้วย ญาติ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ได้จัดทำโรงทาน ที่โรงพยาบาลคำม่วง ในวันที่ 11 เมษายน 2559

เรียนเชิญ ทั้งเจ้าหน้าที่  และผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ที่หน้าตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลคำม่วงครับ ทางโรงพยาบาลคำม่วง นำโดย ท่านนายแพทย์สมานมิมตร  อัฐนาค 

ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล ขอขอบคุณ เจ้าภาพไว้ ณ ที่นี้ด้วย  ขอบคุณครับ    

ภาพกิจกรรม