โรงพยาบาลร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ 2559 เทศบาลคำม่วง

ภาพกิจกรรม