กิจกรรม ฟุตซอล ต้านยาเสพติด ปี 5/2559
           ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่านนะครับ  ผู้จัดก็หวังเพียงให้ นำเด็ก ๆ เล่นกีฬา  ให้มีระบบทีม  เพื่อเพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา .