ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง  สาธารณสุขนอเทศ เขต 7 นำทีมตรวจราชการ ทีมที่ 2 ตรวจ เยี่ยมติดตามงานให้กำละงใจการดำเนินงานสาธารณสุขในพื้นที่ อำเภอคำม่วงทั้งส่วน โรงพยาบาลคำม่วง รพ.สต.ดินจี่ โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานภาพรวม จนถึงระดับชุมชน ศูนย์โฮมสุข  สุขศาลา

ประมวลภาพกิจกรรม