ด้วยคณะกรรมการดำเนินงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) คปสอ.คำม่วง-สามชัย ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559 และร่วมวางแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ท่าน นายแพทย์สมานมิตร  อัฐนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง เป็นประธาน ในครั้งนี้ จัดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม แพรวแพรวา โรงพยาบาลคำม่วง
ประมวลภาพกิจกรรม