เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ตอบรับนโยบายนายกรัฐมนตรีร่วมออกกำลังกายทุกพุธ  ดีเดย์ วันที่ 7 ธันวาคม 2559

ประมวลภาพกิจกรรม