โรงงานน้ำตาลอิสาน มอบปฏิทิน และน้ำตาล ให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 

ภาพกิจกรรม