โรงพยาบาลคำม่วง ทำสัญญาซื้อข้าวกลุ่มเกษตรบ้านโพนแพง 25-01-2560

           ประธานพิธีลงนาม โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง และคณะ ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าส่วนยราชการ. พร้อมทั้งคณะ ตัวแทนกลุ่มเกษตรบ้านโพนแพง และชาวบ้าน  อีกทั้ง ยังได้รับเกียรติ จากท่าน รองผู้ว่าจะหวัดกาฬสินธุ์ เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล และมอบอาหารกลางวันให้แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลคำม่วง สร้างความประทับใจให้กับชาว อำเภอคำม่วง ยิ่งนัก.

ประมวลภาพกิจกรรม