โรงพยาบาลคำม่วง รับการประเมิน มาตรฐานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  

                  โรงพยาบาลคำม่วง รับการประเมิน มาตรฐานสุขศึกษา และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ด้านมาตรฐานสุขศึกษา ด้านมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ มาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ และความปลอดภัยในโรงพยาบาลในวันที่ 08-02-2560 โดย ส.บ.ส.  กรมสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ  เขต 7 จังหวัดขอนแก่น