เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ฝึกอบรมจิตอาสาทางการแพทย์ 10-10-2017

ประมวลผลกิจกรรม