เจ้าหน้าที่ร่วมใจปลูกต้นดาวเรือง 

ประมวลภาพกิจกรรม