เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23-10-2017

เครดิตภาพ : สถานีโทรทัศน์ ช่อง 8

ประมวลภาพกิจกรรม

สถานะ := "กำลังอัพโหลด"