จิตอาสา อำเภอคำม่วง ร่วมมือช่วยกัน จัดสถานที่ ณ ที่ว่าการอำเภอคำม่วง 24-10-2017

ประมวลภาพจิตอาสา