หน่วยแพทย์อาสา และจิตอาสา ซ้อมใหญ่เตรียมความพร้อม 

ประมวลภาพกิจกรรม