คปสอ.คำม่วง-สามชัย  จัดทำแผนปฏิบัติงานวัณโรค 07-11-2017

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.คำม่วง-สามชัย) จัดประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานวัณโรคจัดทำแผนปฏิบัติงานโรควัณโรค และเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลผู้ป่วยวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ได้รับการดูแลตามมาตรฐานคลินิกวัณโรคคุณภาพ

ประจำปี 2561  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมแพรวแพรววา  โรงพยาบาลคำม่วง 

ประมวลภาพ