เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคำม่วง และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังธรรมะ ประจำเดือน พฤศจิกายน

ภาพกิจกรรม