ท่านนายกรัฐมนตรี ลงเยี่ยมพื้นที่ อำเภอคำม่วง หน่วยแพทย์ เตรียมความพร้อม รองรับประชาชนร่วมต้อนรับ ท่านนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 13-12-2017

ประมวลภาพ