โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ท่านนายแพทย์สมานมิตร อัฐนาค ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลคำม่วง และทีมงาน ลงเยี่ยมประเมินทางสุขภาพ ครอบครัว ประชาชนตำบลทุ่งคลอง. ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 7 ครอบครัว
 

ประมวลภาพ-กิจกรรม