ทำบุญโรงพยาบาล  ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์

คปสอ.คำม่วง ร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ พร้อมทำบุญโรงพยาบาล จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561  

ภาพกิจกรรม