พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทางพุทธศาสนา ในวันที่ 28-07-2018?

            โรงพยาบาลม่วง  นำโดย นายแพทย์ธนธร กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง และคณะ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และพิธีทางพุทธศาสนา ในวันที่ 28-07-2018 ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์

ประมวลภาพกิจกรรม

กำลังเพิ่มภาพ