เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล นำโดย นายแพทย์ธนธร  กานตอาภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคำม่วง รับมอบเตียงผู้ป่วย 4 เตียง 

จากทีมแม่บ้านไทย - เกาหลี และคณะผู้มีจิตศรัทรา

ในวันที่  25 มิถุนายน  2562