ประกวดราคาระบบเช่าระบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์(PACS)พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพ x-ray (DR)   (E-Bidding)

รายละเอียด ดังนี้

 ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่อง X-Ray ดาวน์โหลดที่นี่

 ประกาศ วิธีการประกวดราคาเช่าเครื่อง X-Ray ดาวน์โหลดที่นี่